Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας

Πιστοποιήσεις

 • ΕΝ 1176
 • ΕΝ 71-3
 • EN ISO 9001
 • EN ISO 14001

Πολιτική ποιότητας

Σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας και την πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001, προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες τους, τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων μας, με στόχο την διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας.

Ως αποτέλεσμα η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ παρέχει στους πελάτες της:

 • Λεπτομερή διάλογο και επί τόπου επίσκεψη στον χώρο του πελάτη, για ορθότερη αποτύπωση και κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών, των τοπικών συνθηκών και της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να προτείνουμε τις βέλτιστες από κάθε άποψη λύσεις και ιδέες.
 • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και ερωτήματα των πελατών.
 • Συνέπεια στις συμφωνηθείσες προδιαγραφές, υπηρεσίες και χρόνους παράδοσης.
 • Ταχεία επίλυση τεχνικών ζητημάτων.
 • Συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και αναγκών της αγοράς.
 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για τον σχεδιασμό και κατασκευή των προϊόντων με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας μας.
 • Ανταγωνιστικές τιμές στον τομέα της κατασκευής εξοπλισμού για παιδικούς σταθμούς και χώρους αναψυχής.
 • Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και εμπλουτισμός της σειράς παραγωγής, παρακολουθώντας διαρκώς τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον χώρο του εξοπλισμού υπαίθριων χώρων αναψυχής και παιδικών σταθμών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ασφαλών, καλαίσθητων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
 • Παροχή όλων των απαραιτήτων γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας και τελειομανίας στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.
 • Υψηλές απαιτήσεις από τους προμηθευτές και συνεργάτες μας, ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στα ποιοτικά standardsτης εταιρίας μας.
 • Διαχείριση και διαρκής προσπάθειας εξάλειψης των παραπόνων πελατών.
 • Ανάληψη προληπτικών ελέγχων και διορθωτικών ενεργειών στους χώρους εγκατάστασης των προϊόντων μας.
 • Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας και της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Πολιτική Ποιότητας

Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη από το Γενικό Διευθυντή

Ημερομηνία: 29/11/2002

Πολιτική ασφάλειας

Εξοπλισμός παιδικής χαράς -> ΕΝ1176.

Ο εξοπλισμός σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά του με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας ΕΝ1176. Η διαδικασία αυτή, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, πιστοποιείται από αρμόδιο και διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό, ο οποίος και χορηγεί το σχετικό πιστοποιητικό για κάθε προϊόν της σειράς παραγωγής.

Λοιποί έλεγχοι ασφαλείας εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού, περιαστικού και αθλητικού εξοπλισμού

 • Έλεγχος στατικής επάρκειας
 • Έλεγχος αντοχής διατομών
 • Έλεγχος καταλληλότητας υλικών για την χρήση για την οποία προορίζονται.
 • Έλεγχος για την άρτια θεμελίωση των εξοπλισμών, από αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο φορέα, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.