Ιούνιος 28 2018 0Comment

Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό

1. Χρειάζεται να γίνει κάποια χρηματική κατάθεση ή γενικά κάποιων άλλων εγγράφων πέραν της παρουσίασης της ιδέας? Και αν ναι, μέχρι πότε?
Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία δέσμευση και περεταίρω διαδικασία πέραν της παρουσίασης της ιδέας.

2. Αναφέρεται στον σχεδιασμό ενός σύνθετου αντικειμένου παιχνιδιού; (πχ τσουλήθρες κτλπ) ή στον σχεδιασμό μιας παιδικής χαράς σαν σύνθεση, που θα παρουσιάζει και τον εξοπλισμό αλλά και πιο γενικά το περιβάλλον της παιδικής χαράς; (πχ. προσβάσεις, καθίσματα γονέων, φωτισμού,  προστασία από το γύρω περιβάλλον κτλπ).
Απάντηση: Το θέμα του Διαγωνισμού αφορά στο σχεδιασμό μίας σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού(αντικείμενο) με συνδυασμό πολλαπλών δραστηριοτήτων. (Συνδυασμός δραστηριοτήτων: ολίσθησηςπ.χ. τσουλήθρα, ανάβασης π.χ.ράμπα σκάλα, αναρρίχησης π.χ.δικτυώματα, ισορροπίας-ταλάντωσης  ελατήρια, αιωρούμενα πατήματα, περιστροφής μύλοι,περιστρεφόμενοι δίσκοι, κτλ. Δεν αφορά στο σχεδιασμό παιδικής χαράς.

3. Υπάρχει συγκεκριμένη τοποθεσία όπου θα εγκατασταθεί η παιχνιδοκατασκευή και αν ναι πόση επιφάνεια μπορεί να καταλαμβάνει? Είδαμε στην ιστοσελίδα σας κάποια είδη παιχνιδοκατασκευών και αναρωτιόμαστε εάν η παιχνιδοκατασκευή που θα σχεδιάσουμε εμείς θα προσεγγίζει τα δικά σας παραδείγματα.
Απάντηση: Το σχεδιαστικό θέμα, η σύνθεση και το μέγεθος του εξοπλισμού που καλείστε να σχεδιάσετε είναι ελεύθερο και δεν δεσμεύεται από καμία συγκεκριμένη παράμετρο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τοποθεσία (με την έννοια του προσανατολισμού ή της έκτασης) για την οποία προορίζεται ο εξοπλισμός. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που επιθυμείτε να εντάξετε την παιχνιδοκατασκευή που θα σχεδιάσετε σε κάποιο δεδομένο χώρο (με ή χωρίς συγκεκριμένη μορφολογία) ή γενικότερο πλαίσιο (context) μπορείτε να το κάνετε χωρίς δισταγμό.
Τέλος, σε καμία περίπτωση τα παραδείγματα που μπορείτε να δείτε στο site μας δεν είναι δεσμευτικά, ως προς τη μορφή, το σχεδιασμό, τα υλικά, τις δραστηριότητες κτλ.

4. Εάν τα μέλη της ομάδας είναι ένας διπλωματούχος αρχιτέκτονας και ένας φοιτητής, εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία των διπλωματούχων (α) των συμμετεχόντων;
Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή σας μπορεί να ενταχθεί στην πρώτη (α) κατηγορία διπλωματούχων συμμετεχόντων.

5. (α) ποια είναι η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής?
(β) Θα δοθούν στη συνέχεια επιπλέον δεδομένα για το θέμα?
Συγκεκριμένα:
– για το μέγεθος ή το ύψος της κατασκευής,
– για το αν πρόκειται για μια κατασκευή που θα είναι προκατασκευασμένη και απλά θα τοποθετηθεί στο χώρο ή για το αν μπορεί να αποτελεί ενιαίο κομμάτι με το περιβάλλον της (διαθέτοντας π.χ. μπαζωμένα τμήματα με χώμα ή βυθισμένα μέσα στο χώμα, κλπ.)
– για το αν θα υπάρχει κάποιο χωρικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί η κατασκευή (π.χ. κάποια παιδική χαρά με δεδομένα όρια, φύτευση κλπ), διαφορετικά φαντάζομαι πως θα υπάρχει ελευθερία αντιμετώπισης του όλου θέματος.
Απάντηση:
(α) Δεν υπάρχει διαδικασία δήλωσης συμμετοχής. Η μοναδική δέσμευση είναι η υποβολή της πρότασης σας εμπρόθεσμα, ήτοι έως τις 10/07/2018.
(β)- Σχετικά με το ύψος, μέγεθος της κατασκευής και το χωρικό πλαίσιο ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
– Αν αναφέρεστε στη στερέωση της κατασκευής, η κατασκευή που θα σχεδιάσετε θα μπορεί είτε να βιδώνεται σε σκληρό δάπεδο (μπετό) είτε να πακτώνεται στο χώμα ή σε σκάμμα άμμου-βοτσάλου (σε μπετονένιες βάσεις). Σε κάθε περίπτωση οι πολυσύνθετες παιχνιδοκατασκευές, σαν αυτή που καλείστε να σχεδιάσετε στον εν λόγω διαγωνισμό απαιτούν την εφαρμογή δαπέδου ασφαλείας(ελαστικό χυτό δάπεδο ή πλακίδια, άμμος- βότσαλο) σε κατάλληλη υπόβαση (μπετονένια βάση, σκάμμα, καλά πατημένο 3 Α,κτλ). Στην παρούσα φάση όμως δε θα λάβετε υπόψη σας την παράμετρο του δαπέδου ασφαλείας, αλλά το σχεδιασμό της κατασκευής παιχνιδιού.
Αν αναφέρεστε στη μορφή της κατασκευής, η κατασκευή που θα σχεδιάσετε μπορεί να είναι είτε προκατασκευασμένη, που σημαίνει ότι θα μπορεί να τοποθετείται κατά τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικούς χώρους ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης, είτε θα μπορεί σε τμήμα της ή συνολικά να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να ‘εφαρμόζεται’ ή να αποτελεί μέρος του περιβάλλοντα χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί (π.χ. να έχει τμήμα/τα που εισχωρούν στο έδαφος (π.χ.σε λοφάκια) ή να στηρίζεται μερικώς σε υπερυψωμένα μέρη κτλ).

6. Όσον αφορά το μέγεθος της κατασκευής, υπάρχει κάποιος περιορισμός; Κάποια επιφάνεια που καλείται να καλύψει;
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

7. α)Υπάρχει κάποια φόρμα κτλ για να συμπληρώσουμε, β) Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο της κατασκευής και επίσης γ) οι συμμετέχοντες πληρώνουν κάποιο αντίτιμο για την συμμετοχή τους?
Απάντηση:
α) & γ) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α
β) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 και 5Β

8. – Πότε και πού υποβάλλουμε τα στοιχεία της ομάδας, που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. – Η συμμετοχή είναι ελεύθερη ή πρέπει να κατατεθεί κάποιο χρηματικό ποσό? -Το επεξηγηματικό κείμενο της πρότασής μας πρέπει να είναι ενταγμένο στην πινακίδα παρουσίασης ή να είναι ξεχωριστά σε μια Α4 κόλλα? -Η παιχνιδοκατασκευή μπορεί να απευθύνεται μόνο σε μια ηλικιακή ομάδα παιδιών (π.χ. 3-6 χρονών) ή πρέπει να χρησιμοποιείται και από μεγαλύτερα παιδιά? Τέλος, ο συνεργάτης μου είναι τελειόφοιτος Αρχιτεκτονικής αλλά δεν έχει ορκιστεί ακόμα, ορκίζεται τον Ιούλιο, μπορούμε να εγγραφούμε στην κατηγορία των αρχιτεκτόνων ή θα συμμετάσχουμε στην κατηγορία των φοιτητών?
Απάντηση: – ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α. Η μοναδική δέσμευση είναι η υποβολή της πρότασής σας εμπρόθεσμα, ήτοι έως τις 10/07/2018, στο συγκεκριμένο email (parco3@otenet.gr)
– Ιδανικά και βάσει της πρόσκλησης το επεξηγηματικό κείμενο θα πρέπει να είναι ενταγμένο στη 1 (ή 2) πινακίδα-ες παρουσίασης.
– Το σχεδιαστικό θέμα, η σύνθεση, το μέγεθος καθώς και η ηλικιακή κατηγορία στην οποία απευθύνεται ο εξοπλισμός που καλείστε να σχεδιάσετε είναι ελεύθερα και δεν δεσμεύονται από καμία συγκεκριμένη παράμετρο.
– Η κατηγορία των συμμετεχόντων στην οποία θα ανήκει κάθε συμμετοχή εξαρτάται από το status των συμμετεχόντων κατά την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού.

9. Είναι δυνατή η συμμετοχή ομάδας στο διαγωνισμό, της οποίας τα μέλη προέρχονται από διαφορετικό κύκλο σπουδών?
Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ως προς τη σύσταση της ομάδας συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η κατηγορία συμμετεχόντων στην οποία θα ανήκει κάθε συμμετοχή, εξαρτάται από το status των συμμετεχόντων κατά την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού.

10. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ” απαιτείται κάποιου είδους εγγραφή, αποστολή στοιχείων, κλπ?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α & 8

11. α) Πρέπει να γίνει κάποια δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, β) Ποιο θα είναι το σημείο που θα κατασκευαστεί η πρόταση και γ) Τα σχέδια πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη κλίμακα?
Απάντηση:
α) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α & 8
β) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
γ) Δεν υπάρχει επίσης κάποια δέσμευση ως προς την κλίμακα που θα παρουσιαστούν τα σχέδια. Θα πρέπει όμως να είναι εμφανείς οι γενικές διαστάσεις της κατασκευής και οι επί μέρους διαστάσεις στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα επιλέξετε να παρουσιάσετε.

12. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσα άτομα ανά ομάδα/συμμετοχή επιτρέπεται για τον διαγωνισμό?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9

13.Υπάρχει κάποιο έντυπο που πρέπει να συμπληρώσω για τη συμμετοχή μου στον διαγωνισμό ή αν απλώς ενημερώνω εσάς μέσω mail?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α & 8
Σαφώς κατά την αποστολή της πρότασής σας, θα πρέπει να δηλώσετε και τα στοιχεία των συμμετεχόντων.

14. Πού μπορούν, οι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό, να δηλώσουν συμμετοχή?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8 & 13

15. 1)Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία έχει δημοσιοποιηθεί ο διαγωνισμός;
2)Υπάρχει κάποια διαδικασία για να πάρει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό;
3)Είναι καθορισμένο το μέρος για το οποίο προορίζεται η κατασκευή;
4)Υπάρχει κάποιο τοπογραφικό για την περιοχή;
5)Υπάρχουν φωτογραφίες του σημείου;
6)Υπάρχουν όρια στις διαστάσεις της κατασκευής;(ύψος, πλάτος, μήκος, τμ.)
7)Υπάρχουν ηλικιακά όρια για τα παιδιά που θα χρησιμοποιούν την κατασκευή;(…6 ετών, 6+…)
Απάντηση:
1) Κάποιες ιστοσελίδες στις οποίες έχει ανακοινωθεί ο Διαγωνισμός είναι:
-ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ(http://www.sadas-pea.gr/)
-ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm (newsletter τεύχος 147, 26-04-2018)
-οι ιστοσελίδες των Σχολών Αρχιτεκτονικής (http://architecture.web.auth.gr/)
-fb της Εταιρείας Παρκοτεχνική (https://www.facebook.com/parcotechniki/)
2) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8 & 13
3-7) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

16. Τι εμβαδό περίπου μπορεί να καταλαμβάνει η παιχνιδοκατασκευή. Υπάρχει κάποιο όριο, ελάχιστο ή μέγιστο;
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

17. – Όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων μας, τα ονόματα μας θα είναι γνωστά σε εσάς από την στιγμή που θα σας στείλουμε την πρόταση ή αφού ανακηρυχθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού;
-Επίσης όσον αφορά τις διαστάσεις (πλάτος, ύψος, μήκος) της κατασκευής υπάρχει κάποιος περιορισμός;
Απάντηση: -Κατά την υποβολή της πρότασής σας –έως την καταληκτική ημερομηνία στο email:
parco3@otenet.gr)-, μπορείτε είτε να γνωστοποιήσετε τα ονόματα των συμμετεχόντων είτε αν δε
το επιθυμείτε αυτό έως και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να υποβάλετε την πρότασή
σας συνοδευόμενη από κάποιο κωδικό όνομα που θα επιλέξετε. Σε κάθε περίπτωση κατά την
υποβολή θα πρέπει να είναι εμφανή τα στοιχεία επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο επικοινωνίας)
που συνοδεύουν την κάθε πρόταση.
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

18. -Υπάρχουν συγκεκριμένες μέγιστες η ελάχιστες διαστάσεις της παιχνιδοκατασκευής;
-Υπάρχει κάποιος περιορισμός η κατασκευή να είναι υπέργεια; Η θα μπορούσε να είναι και μια κατασκευή που να έχει και πιο χαμηλές στάθμες από του εδάφους;
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

19.1) Σε τι ηλικίες απευθύνεται η παιχνιδοκατασκευή;
2) Τι περιορισμό έχουμε σε ύψος και σε τετραγωνικά κάλυψης;
Απάντηση: 1)&2) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

20. Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τις γενικές διαστάσεις και τα τετραγωνικά που θα αναπτυχθεί η παιχνιδοκατασκευή;
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

21. Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα στην οποία θα πρέπει να απευθύνεται η κατασκευή που θα προταθεί και κατά πόσο υπάρχει περιορισμός ως προς τις διαστάσεις της?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

22. 1)Υπάρχουν περιορισμοί στις διαστάσεις της κατασκευής, (τετραγωνικά της επιφάνειας που μπορεί να καταλαμβάνει μια τέτοια κατασκευή, ύψος, και όχι απαραίτητα το ύψος των επιπέδων που θα χρησιμοποιούν οι χρήστες (παιδιά), όσο για το ύψος που φτάνει ένα διακοσμητικό στοιχείο).
2) Σε μια ομάδα μπορεί να συμμετέχει ένα άτομο της κατηγορίας Α μαζί με ένα άτομο της κατηγορίας Β? Ποιο βραβείο διεκδικεί μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από έναν αρχιτέκτονα και από έναν φοιτητή αρχιτέκτονα;
Απάντηση:
1) ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8
2) Δεν υπάρχει δέσμευση ως προς τη σύσταση της ομάδας συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η κατηγορία συμμετεχόντων στην οποία θα ανήκει κάθε συμμετοχή, εξαρτάται από το status των συμμετεχόντων κατά την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα να συσταθεί ομάδα που αποτελείται από σχεδιαστές που προέρχονται και από τις 2 κατηγορίες συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που η ομάδα συσταθεί από διαγωνιζόμενους και από τις δύο κατηγορίες συμμετεχόντων, το έπαθλο του νικητή -στην περίπτωση που η ομάδα αυτή κερδίσει το πρώτο βραβείο- θα είναι αυτό της (α) κατηγορίας (ήτοι 1.500€). Η παιχνιδοκατασκευή που θα λάβει το πρώτο Βραβείο της κατηγορίας α) θα κατασκευαστεί σε πραγματική κλίμακα και σε συνεργασία με το σχεδιαστή ή την ομάδα σχεδιαστών από τον Αγωνοθέτη-κατασκευαστή παιδικών χαρών. Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί επίσης σε πραγματική κλίμακα μία ή και περισσότερες παιχνιδοκατασκευές των Βραβείων και της β) κατηγορίας.

23. -Υπάρχει περιορισμός σχετικά με το μέγεθος και κατά πόσο η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι ενιαία ή να αποτελείται από επιμέρους κομμάτια. -Επίσης χρειάζεται να δηλώσουμε κάπου συμμετοχή ή απλώς θα καταθέσουμε το project μας στο τέλος?
Απάντηση:
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13 & 17

24. 1. Έχω πάρει πτυχίο από τμήμα γραφιστικής, μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό?
2. Μπορώ να δουλέψω στην ίδια ομάδα με φοιτητή από τη σχολή σχεδιασμού προϊόντων και παρόλα αυτά να διαγωνιστώ στην κατηγορία των διπλωματούχων?
3. Με τον όρο αυτοματισμούς υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο να διευκρινίζει. Δηλαδή τι ακριβώς ζητάμε και τι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε στη κατασκευή?
Απάντηση:
1. Μπορείτε με την ειδικότητα του γραφίστα να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό.
2. ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4, 8, 9 & 22
3. Γενικά το σχεδιαστικό θέμα, η σύνθεση και το μέγεθος του εξοπλισμού που καλείστε να σχεδιάσετε είναι ελεύθερο και δεν δεσμεύεται από καμία συγκεκριμένη παράμετρο. Ο σχεδιασμός παιχνιδοκατασκευών για εξωτερικούς χώρους (playground equipment) προσφέρει στο σχεδιαστή μια μεγάλη ευελιξία για ποικίλες σχεδιαστικές, μορφολογικές λύσεις και δημιουργική έκφραση. Επιπλέον είναι μεγάλη η πληθώρα παιχνιδιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων που μπορεί μία τέτοια κατασκευή να ενσωματώνει. Οι αυτοματισμοί που θα μπορούσατε να εντάξετε στην παιχνιδοκατασκευή –αν φυσικά το επιθυμείτε- θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι σαφώς ασφαλώς ενταγμένες στο παιχνίδι-κατασκευή και να μην αποτελούν πιθανό κίνδυνο κατά τη χρήση για το παιδί. Τέτοιοι τύποι αυτοματισμού θα μπορούσαν να είναι σχετικοί με παιχνίδια παραγωγής ήχου, παιχνίδια εναλλαγής χρωμάτων ή φωτεινών ενδείξεων, ή και παιχνίδια ισορροπίας με την κατάλληλη διάδραση.

25. Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσο αφορά τις συνολικές διαστάσεις της παιχνιδοκατασκευής, ύψος κλπ?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

26. – Απαιτείται κάποια προεγγραφή/ δήλωση ενδιαφέροντος, ή τα στοιχεία μας επισυνάπτονται κατά την αποστολή της πρότασης;
– Τα στοιχεία μας θα πρέπει να υπάρχουν στις πινακίδες;
– Οι πινακίδες βρίσκονται σε μορφή pdf;
Απάντηση:
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13 & 17
– Ιδανικά η μορφή των πινακίδων που θα παραδοθούν είναι σε pdf. Παρόλα αυτά η μορφή του αρχείου για τις πινακίδες δεν είναι δεσμευτική (pdf, jpg, png κτλ).

27. -Σε ποιές ηλικίες απευθύνεται η ζητούμενη κατασκευή. -Επίσης, κατά την αποστολή της πρότασης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος κωδικός συμμετοχής ή θα συνοδεύεται από τα στοιχεία μας φανερά;
Απάντηση:
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17

28. – Για την συμμετοχή απαιτείται κάτι άλλο, πέραν της αποστολής των αρχείων μας έως τις 10 Ιουλίου;
– Θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί κάπως ο όρος “αυτοματισμός”. Με τον όρο αυτό εννοείτε τον σχεδιασμό κάποιας λειτουργίας με τη χρήση τεχνολογίας, η οποία θα είναι διαδραστική με το παιδί (πχ αισθητήρες, κουμπιά, κίνηση εξαρτημάτων) ή απλά την ύπαρξη τεχνολογίας πάνω στην κατασκευή (πχ φωτισμός, φωτοβολταϊκά, συντήρηση);
Απάντηση:
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13 & 17
– ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24

29. Υπάρχει κάποια πηγή / ιστοσελίδα στο διαδίκτυο όπου αναρτώνται οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το διαγωνισμό της παιχνιδοκατασκευής. Για παράδειγμα, αν τυχόν υπάρξει ενδεχόμενη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων ή ακόμα και ακύρωση του διαγωνισμού, από που θα μπορούσα να το πληροφορηθώ?
Απάντηση:
– Ιστοσελίδες στις οποίες έχει ανακοινωθεί ο Διαγωνισμός και στις οποίες θα αναρτηθεί τυχόν
τροποποίηση των όρων αυτού (π.χ. διενέργεια ή μη του Διαγωνισμού, αλλαγή της καταληκτικής
ημερομηνίας) είναι οι παρακάτω:
1) ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ (http://www.sadas-pea.gr/)
2) ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm)
3) ιστοσελίδες των Σχολών Αρχιτεκτονικής (π.χ. http://architecture.web.auth.gr/)
4) ιστοσελίδα της Εταιρείας Παρκοτεχνική, στην καρτέλα ‘ΝΕΑ’ (http://parcotechniki.gr/classicblog/)
5) fb της Εταιρείας Παρκοτεχνική (https://www.facebook.com/parcotechniki/)

30. Εκτός από τα σχέδια την Α2 ηλεκτρονική πινακίδα, τι άλλο θα πρέπει να στείλω? όπως τα στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο? διεύθυνση? θα πρέπει να είναι πάνω στην πινακίδα?
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13 & 17
Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να φαίνονται με τρόπο διακριτικό στην πινακίδα της παρουσίασης ή στο κυρίως σώμα του email που θα συνοδεύει την πρότασή σας.

31. Γνωρίζετε τον τόπο για τον οποίο προορίζεται η κατασκευή της παιδικής χαράς. Εάν ναι, θα ήταν εύκολο παρακαλώ να έχουμε κάποια σχέδια του χώρου και μια διευκρίνιση σχετικά με την επενέργεια πάνω σε αυτόν? Δηλαδή κατά πόσο μπορούμε στο σχεδιασμό να συμπεριλάβουμε τον χώρο όπου θα τοποθετηθεί ίσως η σύνθετη κατασκευή.
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3, 5Β & 8

32. 1. Χρειάζεται κάποια προεγγραφή για την συμμετοχή στον διαγωνισμό?
2. Υπάρχει κάποια πλατφόρμα όπου ανεβαίνουν οι ερωτήσεις/ απαντήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό?
3. Χρειάζεται μαζί με την αποστολή του υλικού του διαγωνισμού να αποσταλούν επίσημα έγγραφα σχετικά με την ταυτότητα των διαγωνιζόμενων?
4. Υπάρχει κάποιος τρόπος εξασφάλισης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, (μη αναφορά του ονόματος στο παραδοτέο υλικό κλπ)
Απάντηση: 1,3&4: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30
2. Οι ερωτήσεις/απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Παρκοτεχνική, στην
καρτέλα ‘ΝΕΑ’ (http://parcotechniki.gr/classic-blog/).

33. θα υπάρξει κάποια ανάρτηση στο internet των ερωτήσεων που έχετε δεχθεί συνολικά, συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες απαντήσεις;
Οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν τις προτάσεις τους από το προσωπικό τους e-mail, στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται και το όνομά τους;
Απάντηση: 1.Οι ερωτήσεις/απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Παρκοτεχνική, στην καρτέλα ‘ΝΕΑ’ (http://parcotechniki.gr/classic-blog/).
2. ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30

34. Θα πρέπει να είναι ανώνυμες οι συμμετοχές, και εάν θα πρέπει να αναγράφεται κάτι στο mail αποστολής των πινακίδων, ή θα πρέπει να είναι ένα άδειο e-mail με ένα ή δύο συνημμένα;
Απάντηση: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30

35. -Θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία πάνω σε κάποια από τις 2 πινακίδες ή αν πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους κωδικός?
-Επίσης όσο αφορά τα αποτελέσματα αν υπάρχει κάποια ημερομηνία και κάποιος τρόπος ενημέρωσης.
Απάντηση: – ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30
– Έπειτα από την υποβολή των προτάσεων θα ενημερωθείτε μέσω email για την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Οι ερωτήσεις/απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Παρκοτεχνική, στην καρτέλα ‘ΝΕΑ’ (http://parcotechniki.gr/classic-blog/).

36. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στις πινακίδες παράδοσης του θέματος πρέπει να αναγράφεται κάποιος κωδικός συμμετοχής ή κάποια προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (και ποια?) ή αν πρέπει να αποσταλούν μέσω e-mail μόνο.
Απάντηση: 1,3&4: ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30
2. Οι ερωτήσεις/απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Παρκοτεχνική, στην καρτέλα ‘ΝΕΑ’ (http://parcotechniki.gr/classic-blog/).

37.1)Προσανατολισμός πινακίδων οριζόντια (landscape) ή κατακόρυφα (portrait);, 2) Η τοποθέτηση σχεδίων και στοιχείων πρότασης είναι ελεύθερη ή προτείνονται συγκεκριμένες θέσεις για κάθε σχέδιο; 3)Χρειάζεται να αναγράφεται κάπου κάποιος πολυψήφιος κωδικός συμμετοχής; κι αν ναι, με πόσα ψηφία; 4)Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με προβολή των αρχείων ψηφιακά (RGB αρχείο) ή οι προτάσεις θα εκτυπωθούν προκειμένου να αξιολογηθούν απο την επιτροπή (CMYK αρχείο); Η κάθε περίπτωση προδιαγράφει και την επιλογή διαφορετικών χρωμάτων και τύπο τελικού αρχείου.
Απάντηση: 1. Ο προσανατολισμός των πινακίδων (οριζόντια (landscape) ή κατακόρυφα (portrait)) δεν είναι δεσμευτικός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το format και τον προσανατολισμό της σελίδας που εξυπηρετεί καλύτερα την παρουσίαση της πρότασής σας.
2. Η τοποθέτηση σχεδίων και στοιχείων της πρότασης είναι ελεύθερη και δε δεσμεύεται από κάποια συγκεκριμένη οδηγία.
3. ΒΛΕΠΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5Α, 8, 13, 17 & 30
4. Η μορφή του αρχείου (RGB ή CMYK) δεν είναι δεσμευτική για την αξιολόγηση των προτάσεων, αρκεί τα αρχεία να παραδοθούν σε μέγεθος Α2 (59,4x42cm) και ανάλυση (300dpi).

Sponsored by www.parcotechniki.gr

admin