Μάι 25 2018 0Comment

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού τμήματος της UIA (International Union of Architects), του ΤΕΕ-ΤΚΜ, του Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ) και της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Νέα Σάντα, Κιλκίς), προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θεματολογία:

Σχεδιασμός σύνθετης κατασκευής παιχνιδιού εξωτερικού χώρου για παιδική χαρά

Στόχος του διαγωνισμού είναι η γνωριμία των νέων αλλά και των εν ενεργεία Αρχιτεκτόνων και Σχεδιαστών (designers) με το πολυδιάστατο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο του σχεδιασμού εξοπλισμών και κατασκευών παιχνιδιού για εξωτερικούς χώρους, όπου μπορούν να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους στο σχεδιασμό

Συμμετέχοντες
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 1. Διπλωματούχοι σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.
 2. Φοιτητές σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών τεχνών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και σχολών συναφούς αντικειμένου, ατομικά είτε σε ομάδες.
 3. Στις ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν (ως άμεσοι συμμετέχοντες είτε ως σύμβουλοι) φοιτητές ή διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μηχανολόγοι, μηχανικοί αυτοματισμού, κτλ).

Υποβολή προτάσεων- διευκρινήσεις
Έναρξη διαγωνισμού: 10/05/18, προθεσμία υποβολής: 10/07/18

Οι συμμετέχοντες καλούνται το αργότερο έως την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 να καταθέσουν την πρότασή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο email: parco3@otenet.gr. Στο ίδιο email θα απαντώνται τυχόν ερωτήματα και θα δίδονται διευκρινιστικές απαντήσεις αναφορικά με το Διαγωνισμό, έως και 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού.

Στοιχεία προς υποβολή
Η πρόταση κάθε συμμετέχοντα (ατομική ή σε ομάδες) θα υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή μιας ή δυο πινακίδων σε μέγεθος Α2 (59,4x42cm) υψηλής ανάλυσης (300dpi) και θα πρέπει να περιλαμβάνει  παρουσίαση της πρότασης με:

 1. Σχέδια (κάτοψη και δύο τουλάχιστον όψεις) σε κλίμακα επιλογής του μελετητή ή/και σκίτσα της παιχνιδοκατασκευής, όπου θα είναι ευκρινείς οι γενικές και οι βασικές επιμέρους διαστάσεις. Χαρακτηριστικές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες της κατασκευής.
  *Ως παιχνιδοκατασκευή νοείται μια ενιαία κατασκευή-παιχνίδι ως σύνθεση επιμέρους κατασκευών (π.χ. πύργοι, γέφυρες, στοιχεία αναρρίχησης, τσουλήθρες, αναβάσεις-καταβάσεις) που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα μοναδιαίο αντικείμενο.
 2. Κείμενο ή οποιοδήποτε άλλο επεξηγηματικό μέσο κρίνει ο μελετητής κατάλληλο για τη βέλτιστη παρουσίαση και επεξήγηση της πρότασής του/ης.
 3. Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις
 4. Λίστα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν
 5. Θα εκτιμηθούν προτάσεις που ενσωματώνουν μηχανισμούς αυτοματισμού ή άλλων πρωτοποριακών, καινοτόμων ιδεών στην παιχνιδοκατασκευή.

Προαπαιτούμενα στοιχεία της πρότασης νοούνται:

 1. η χρήση μη τοξικών υλικών, φιλικών για χρήση από παιδιά και ανθεκτικών, κατάλληλων για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
 2. η επιλογή τουλάχιστον 3 διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων ανά παιχνιδοκατασκευή. Ως τύπος δραστηριότητας νοείται: ανάβαση-κατάβαση (σκάλα, ράμπα, άλλοι τρόποι πρόσβασης), ολίσθηση, αναρρίχηση, ισορροπία, ταλάντωση, περιστροφή, παιχνίδι ρόλων.

Βραβεία
Θα απονεμηθούν 3 βραβεία ανά κατηγορία συμμετεχόντων. Τα Βραβεία που θα απονεμηθούν έπειτα από την κρίση της Επιτροπής είναι τα εξής:
(α) Διπλωματούχοι Τελικά βραβεία: 1ο 1.500 ευρώ – 2ο 1.000 ευρώ – 3o 500 ευρώ (β) Φοιτητές Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία των 300€ έκαστο.

Το 1ο Βραβείο της κατηγορίας α) θα κατασκευαστεί από τον Αγωνοθέτη ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε κλίμακα 1:1 σε συνεργασία με τον Νικητή- Αρχιτέκτονα, Σχεδιαστή, η μορφή της οποίας θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο ο αγωνοθέτης (ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) να εγκρίνει και να προχωρήσει (σε συνεννόηση με τον νικητή μελετητή) στην κατασκευή σε πραγματική κλίμακα του 1ου Βραβείου και της β) κατηγορίας. Το ενδεχόμενο αυτό θα εκτιμηθεί έπειτα από την αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή.
Για τους σχεδιαστές που θα διακριθούν (και πέραν των 6 βραβείων) υπάρχει το ενδεχόμενο μελλοντικής έμμισθης πρακτικής εξάσκησης ή εργασίας στην εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..
* Η απονομή του πρώτου (1ου) βραβείου και των λοιπών χρηματικών διακρίσεων για κάθε κατηγορία είναι υποχρεωτική για τον Αγωνοθέτη με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν περισσότερες από 10 προτάσεις ανά κατηγορία συμμετεχόντων.

Ιδιοκτησία και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα χρήσης των βραβευθέντων προτάσεων θα αποτελούν ιδιοκτησία του Αγωνοθέτη (Παρκοτεχνική Α.Ε.). Οι μελετητές των έργων διατηρούν την πατρότητά τους

Επιτροπή αξιολόγησης:
Κονταξάκης Δημήτρης, Επίκουρος καθηγτής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Λιαμάδης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ
Μπίλιας Πάρις, Πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
Παπαντωνίου Έλενα, Αρχιτέκτων μηχανικός (ΑΠΘ),
Αγωνοθέτη Τσινίκας Νίκος, Ομότιμος καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠ

admin